Ocjenjivanje kreditne sposobnosti poduzetnika, prof.dr.sc. Nataša Šarlija

 
Pretraživanje
O kolegiju
Ispis teksta

Kolegij:

 

“Ocjenjivanje kreditne sposobnosti poduzetnika”

izborni predmet, I semestar

20 sati, 4 boda

Predavač:

prof.dr.sc. Nataša Šarlija

Ispis teksta

 

Zašto je poduzetniku potrebno

znati kako se ocjenjuju

komercijalni krediti?

 

-      Zato što s tim znanjem može analizirati

    vlastito poslovanje onako kako ga

    banka promatra

-      Zato što to znanje može iskoristiti kod

    odobravanja prodaje robe uz odgodu

    plaćanja za svoje poduzeće i na taj se

    način zaštiti od rizika prodaje robe

    prerizičnim kupcima

 

Uvod u kolegij ocjenjivanje kreditne sposobnosti poduzetnika

  

Ciljevi kolegija:

 

1.       Objasniti kako banke i ostale kreditne institucije ocjenjuju komercijalne kredite odnosno kako donose odluke o odobravanju ili odbijanju kreditnog zahtjeva.

2.       Objasniti kako poduzetnici donose odluke o odobravanju kredita svojim klijentima (drugim poduzećima) odnosno kako donose odluke o odobravanju prodaje robe uz odgodu plaćanja.  

 
Tematske cjeline:

 

O       Uvod

kreditna kultura, kreditna politika, karakteristike različitih vrsta kredita, pojmovno određenje kreditnog rizika

O       Postupak ocjenjivanja zahtjeva za komercijalnim kreditom

karakteristike poduzetnika, upotreba kredita, pregled managementa i operacija, analiza financijskih izvještaja, klasifikacija rizika, automatizirani izvještaji o kreditnoj sposobnosti

O       Krediti u Hrvatskoj

ponuda i način ocjenjivanja kreditne sposobnosti

O       Poduzetnik donosi poslovnu kreditnu odluku

ključne poslovne kreditne informacije, faktori koji utječu na odluku, donošenje odluke

 

Nastavne metode:

 

Predavanja, grupne diskusije, grupni zadaci, analiza slučajeva

 

Vrednovanje rada studenata:

 

Prisutnost na nastavi, testovi znanja, grupni zadaci, završni ispit – grupna analiza slučaja

 

Trajanje kolegija:

 

20 sati

 

 

Popis korištene literature

 

Popis literature korištene za kolegij "Ocjenjivanje kreditne sposobnosti poduzetnika"

[Šarlija, N.]:

 

 1. Andower, J.J., Odgoda plaćanja i naplata potraživanja, Potecon, Zagreb, 1998.

 1. Caouette, J.B., Altman, E.I., Narayanan, P., Managing Credit Risk, John Wiley & Sons, Inc., Toronto, 1998.

 1. Crouhy, M., Galai, D., Mark, R., Risk Management, McGraw-Hill, Toronto, 2001.

 1. Miller, R.B., Super Banking, Dow Jones Irwin, Homewood, 1989.

 1. Miller, R.L., Van Hoose, D.D., Moderni novac i bankarstvo, MATE, Zagreb, 1997.

 1. Osmanagić Bedenik, N., Potencijali poduzeća, Alinea, Zagreb, 1993.

 1. Schaeffer, H. A., Jr., Credit Risk Management, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2000.

 1. Žager, K., Žager, L., Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 1999.

Časopisi:

 

 1. Credit Risk International
 2. Privredni vjesnik
 3. Poslovni tjednik
O predavaču
Ispis teksta

 

Prof.dr.sc. Nataša Šarlija

 

-      Obrazovanje: doktorat iz područja društvenih znanosti, ekonomija, financije, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb

-      10 godina radnog iskustva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

-      Glavna područja istraživanja: kreditni rizik, credit scoring, primjena kvantitativnih metoda u ekonomiji, analiza podataka

-      e-mail: natasa@oliver.efos.hr

Ispis teksta

 

Većina poduzeća danas ima potrebu i priliku realizirati kredit za razne namjene – kupnju zemljišta, uređenje infrastrukture, kupnju i uređenje poslovnog objekta, nabavu opreme, prijevoznih sredstava, za obrtna sredstva u funkciji investicije itd. No, da bi banka odobrila kredit, mora ispitati kreditnu sposobnost svakog poduzetnika. Kako?

 

Mali je broj poduzeća što raspolažu resursima koji bi im omogućili poslovanje bez odgoda u plaćanju, svojevrsnog kreditiranja kupaca. Većina se njih mora osloniti na odgodu. Kako odlučiti prodati li robu na kredit ili ne?

MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: